Kielo logo

Kiinteistön energiahanke vähentää ympäristökuormitusta ja tuo kustannussäästöjä

energiahanke4

Takaisin

Tampereella sijaitsevan Yrittäjänkulman kiinteistöön toteutettiin energiahanke, jonka ansiosta kiinteistön vuosittainen ostoenergian tarve pienenee jopa 40 prosenttia.

Energiahankkeet tuovat säästöjä energiankulutuksesta sekä voivat pienentää kiinteistön korjausvelkaa. Parannuksia saadaan muun muassa uusimalla vanhentuneita osia tai hyödyntämällä hukkalämpöä kiinteistön lämmityksessä. Energiahankkeet voivat sisältää myös uusiutuvan energian, esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämistä.

 

“Energiahankkeen tavoitteena on vähentää ympäristövaikutuksia samalla, kun hankkeelle määritellään aina myös joku taloudellinen tavoite”, kertoo sustainability manager Max Nybondas.

Valaistus ja ilmanvaihto kuntoon

 

Esimerkki onnistuneesta energiahankkeesta on Tampereen Hankkiossa sijaitseva Yrittäjänkulman kiinteistö, jossa toteutettiin energiahankkeen muutostyöt vuosina 2022–2023. Kiinteistö käsittää vuokrattavaa tilaa 15 000 neliötä.

 

“Potentiaali hankkeelle tunnistettiin jo kiinteistön ostovaiheessa, kun kävimme paikan päällä tutustumassa kohteeseen. Havaitsimme silloin paljon vanhentunutta tekniikkaa muun muassa valaistuksessa ja ilmanvaihdossa.  Konsultit vahvistivat näkemyksemme ja arvioivat minkälaiset energian- ja kustannussäästöt olisi mahdollista saavuttaa”, kertoo Nybondas.

 

Itse hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. Tuotantohallin valaisimet vaihdettiin LED-valaisimiksi, ilmanvaihdon automaatiota parannettiin ja kiinteistö siirrettiin maalämpöön. Valaistus valmistui kesällä 2022 ja toinen vaihe valmistui lokakuussa 2023.

 

”Kun valaistus päivitettiin nykystandardien mukaiseksi, myös työntekijöiden turvallisuus parani”, kuvailee Nybondas.

citation image

“Hankkeen myötä jopa 40 prosenttia kiinteistön

ostoenergian tarpeesta pienenee vuositasolla.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta

139 tonnia vuodessa”

Ostoenergian tarve pienenee 40 prosenttia

 

Valaistukseen valittiin järjestelmä, jossa on muuntojoustoa. Tämä tarkoittaa, että kutakin valaisinta voidaan ohjata yksitellen. Esimerkiksi koko hallia ei tarvitse valaista läpikulun takia, vaan kulkureittejä voidaan ohjelmoida oman painikkeen taakse. Valaistusta on myös helppo muokata, jos vuokralaiset laajentavat tai pienentävät tilojaan.

 

Maalämmössä varauduttiin mahdolliseen kaivokentän regenerointiin eli lataukseen sekä asennettiin kaivantojen yhteydessä varaukset sähköautojen latauslaitteille.

 

Energiahanke toteutettiin niin, että vuokralaiset olivat paikalla koko hankkeen ajan ja työt tehtiin vuokralaisten työt huomioiden. Esimerkiksi valaisinasennukset varauduttiin tekemään öisin, mutta siihen ei ollut lopulta tarvetta.

 

Kiinteistössä työskenteleville valaisinmuutokset ovat olleet hankkeen näkyvin osa ja he ovat olleet uudistukseen tyytyväisiä – onhan valaisimilla suuri vaikutus työskentelyyn.

 

“Muuten hankkeen hyödyt näkyvät parhaiten lukujen valossa. Hankkeen myötä jopa 40 prosenttia kiinteistön ostoenergian tarpeesta pienenee vuositasolla. Hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 139 tonnia vuodessa”, kertoo Nybondas.

Lisätietoja:

Max Nybondas, Sustainability manager
+358 40 721 2276
[email protected]

Energiahanke6

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kielo footer
© Copyright 2024